Seminarium

Równania różniczkowe i zagadnienia pokrewne

Strona główna Wygłoszone referaty Kontakt

Piątek, godz. 12:15
Wydział Matematyki i Informatyki UJ
ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
Sala 1016

Prowadzący:
prof. dr hab. Stanisław Sędziwy
Piotr Zgliczyński

Najbliższy referat:

Jacek Kubica - 14.06.2019

Dowód bifurkacji pitchfork w równaniu Kuramoto-Sivashinskiego o okresowych warunkach brzegowych poprzez rozmaitość centralną (cz. 3, powtórka)

Przedstawię dowód istnienia bifurkacji pitchfork w równaniu KS o okresowych warunkach brzegowych poprzez istnienie dwuwymiarowej rozmaitości centralnej, na której dynamika sprowadzi się do układu jednowymiarowego. Dowód istnienia rozmaitości centralnej wzoruje się na dowodach z prac "Beyond the Melnikov method: a computer assisted approach" M. Capińskiego i P. Zgliczyńskiego oraz "Geometric proof for normally hyperbolic invariant manifolds" M. Capińskiego i P. Zgliczyńskiego.