Seminarium

Równania różniczkowe i zagadnienia pokrewne

Strona główna Wygłoszone referaty Kontakt

Piątek, godz. 12:15
Wydział Matematyki i Informatyki UJ
ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
Sala 1016

Prowadzący:
prof. dr hab. Stanisław Sędziwy
Piotr Zgliczyński

Najbliższy referat:

Hieronim Kubica - 19.10.2018

Geometric proofs of Mather’s connecting and accelerating theorems

Na podstawie pracy o tym samym tytule (Vadim Kaloshin, doi: 10.1017/CBO9780511546716.007 | www2.math.umd.edu/~vkaloshi/papers/mather.pdf)