Seminarium

Równania różniczkowe i zagadnienia pokrewne

Strona główna Wygłoszone referaty Kontakt

Piątek, godz. 12:15
Wydział Matematyki i Informatyki UJ
ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
Sala 1016

Prowadzący:
prof. dr hab. Stanisław Sędziwy
Piotr Zgliczyński

Najbliższy referat:

Piotr Kamieński - 25.01.2019

Efektywna stabilność w układach hamiltonowskich (3)

Na podstawie pracy "Effective Stability for a Hamiltonian System near an Elliptic Equilibrium Point, with an Application to the Restricted Three Body Problem" (JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS 77, 167-198 (1989), A. Giorgille, A. Delshams, E. Fontich, L. Galgani i C. Simó, [PDF])